มิตรแลนด์ จำหน่ายและให้เช่ารถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ

ขนส่ง

 

บริการให้เช่าและขนส่ง  

            มิตรแลนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักร เช่น รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ ฯลฯ และขนส่งสินค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย พร้อมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง ที่มีสภาพพร้อมสมบูรณ์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับให้บริการ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อการบริการอย่างครบวงจร และตอบรับกับความต้องการของลูกค้า มิตรแลนด์ ทรานสปอร์ต พร้อมบริการให้คำปรีกษา และแนะนำการเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน

            มิตรแลนด์ สร้างความคุ้มค่าอย่างรอบด้าน และตอบสนองต่อความต้องการอย่างครบวงจร มีบริการให้เช่าผลิตภัณฑ์หลายชนิดประกอบด้วย

  • บริการให้เช่ารถเฮี๊ยบ หรือรถบรรทุกติดเครน                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)
  • บริการให้เช่ารถกระเช้า                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)
  • บริการให้เช่ารถตู้หกล้อ ติด Tail Lift                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)
  • บริการให้เช่ารถกระเช้าไฟฟ้า                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)
  • Boom Lift                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)
  • Scissor Lift                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)
  • Quick Up                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)
  • Telehandler                   (รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ)

 

“มิตรแลนด์  สัญลักษณ์แห่งคุณภาพและการบริการเพื่อการเติบโตในธุรกิจอย่างคุ้มค่ารอบด้าน”