มิตรแลนด์ จำหน่ายและให้เช่ารถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ

บริการ

บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่

            มิตรแลนด์ ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และจำหน่ายอะไหล่ โดยยึดหลัก การให้บริการที่ดี ตรงต่อเวลา และคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เรารับบริการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร ประเภทไฮดรอลิค ทั้งใน และนอกสถานที่ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า ทั้งนี้ ยังเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่ ของแท้มีคุณภาพ เพื่อการใช้งานระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มิตรแลนด์ จริงใจและตรงต่อเวลา จึงได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมา