มิตรแลนด์ จำหน่ายและให้เช่ารถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ

HT23RTJ

ข้อมูลเบื้องต้น

ลำดับ  รายการ ค่าระบุ    หน่วย
1 สถานที่ใช้งาน   Out Door
2 แหล่งกำเนิดพลังงาน เครื่องยนต์
3 ระยะยกสูงสุด 22.5 m.
4 Platfrom Heigth    20.5 m.
5  ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (กระเช้า) 230 KG.
6  ขนาดกระเช้า 2.44x0.91 m.
7 น้ำหนักของตัวเครื่อง 13320 KG.