มิตรแลนด์ จำหน่ายและให้เช่ารถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน เครนพับ

เครนคีบ

ธุรกิจรีไซเคิลและป่าไม้เป็นธุรกิจที่ต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง จึงต้องการเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานที่สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เครนJonsered ถูกนำมาใช้งานในกระบวนการต่างๆ เราจึงมีสินค้าที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเครนที่มีความทนทาน ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานประเภทต่างๆ รวมถึงตัวคีบที่มีขนาดครอบคลุมสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ